Loading...

Tel : 93 875 38 10

Segueix-nos a:

MECANITZATS Solucions integrals

SERVEIS

Posem en valor la capacitat d'adaptació a les noves tecnologies i l'experiència en diferents tipus de mecanitzats en funció de les necessitats de cada client. Les sol·licituds dels nostres clients són estudiades detalladament.

Reparació i/o fabricació de peces clau en tot tipus de maquinària, a partir de peces mostra o segons plànol.

Solucions integrals en la fabricació dels productes, gestió de matèries primeres, tractaments tèrmics i superficials, subcontractació d’operacions auxiliars, ensamblatge de conjunts mecànics.

TECMEC-TF 2014 disposa d'una màquina tridimensional de medició per coordenades amb una capacitat de 3000x1300x1000mm, que ens permet el control dimensional de la majoria de les peces que podem fabricar.

Disposem de les eines per poder fabricar amb precisió una peça partint d'un element de mostra, utilitzant la màquina de medició tridimensional y els programes de CAD.